Gränserna för vad tekniken kan skapa i framtiden börjar alltmer suddas ut och i takt med framväxandet av nya teknologier och innovationer kommer den artificiella intelligensen. Idag finns det redan ett flertal olika teknologiska lösningar och områden där AI används. Exempel kan vara självkörande fordon, översättningar av språk, ansiktsigenkänning och datorbaserade styrningar av olika slag.

AI – vad är det?

Begreppet är inte helt lätt att ringa in och orsaken beror på att användningsområdet är extremt stort och brett. Dock finns det en sak som sammanfattar begreppet AI. Det är teknik och datorprogram inbyggda i maskiner, bilar eller robotar som på ett eller annat sätt gör, klarar av och kan genomföra samma saker som en människa. Definitionerna blir därmed otaliga av vad som är AI samt hur och på vilket sätt AI kan användas – denna teknologi är lika gränslöst svindlande som människan själv. Det är inte direkt Kopieringspapper som kommer bli framtidens AI däremot kommer det förmodligen finnas kopior på AI och robotar i framtiden. Orsakerna till att utvecklingen gått framåt med rasande fart de senaste åren är att information idag har blivit en relativt billig handelsvara. Mycket tack vare molntjänster och annan datalagring av information – vilket har lett till att datamängderna blivit enklare att hantera, använda och billigare att tillhandahålla. Teknologin, verktygen och kunskapen finns redan idag – vilket leder till att utvecklingen av AI kommer att kunna ske både snabbare och mer omfattande inom de närmaste åren.

Varför växer AI fram snabbt specifikt idag?

En av de största faktorerna till att AI utvecklas väldigt snabbt idag är att det finns enormt stora tillgångar på datamängder att tillgå och använda. Detta underlättar framställningen och skapandet av olika sorters AI. Genom algoritmer, beteendemönster och hur människor reagerar kan både maskiner och datorer efterlikna människor i en allt större utsträckning idag i jämförelse med tidigare. Maskin, dator och människa integreras inom en mängd olika områden i samhället och i stort går hela utvecklingen av AI ut på att skapa maskiner och robotar som kan klara av samma typer av uppgifter och problemlösningar som människan klarar av.

Näringslivet, samhället och framtidens AI

Artificiell intelligens utvecklas inom en rad områden i olika delar av världen. Ett land som verkligen sticker ut vad det gäller AI och robotar är och förblir Japan. Här har man skapat en robot vid namn Erica och denna robot sägs vara den mest avancerade roboten vad det gäller människoliknande AI som finns idag. Att detta sker i specifikt Japan är inte direkt förbluffande. Här finns ingen rädsla för robotar och AI. Historiskt har både anime, manga och robotkulturen varit en integrerad del av den japanska kulturen. Samhället i japan behöver robotar av flertalet anledningar, förre barn föds, ökad andel av äldre och i princip noll invandring – gör att statsekonomin i Japan kommer att vara intresserad av robotar en lång tid framöver.

 
 
 
 
sportpress