Om du har ett teknikintresse och vill ha ett varierande jobb med en mängd potentiella arbetsgivare, kan yrkena drifttekniker eller supporttekniker passa dig. Alla företag idag använder sig i större eller mindre utsträckning av datorer, och i de flesta fall är de beroende av att de fungerar som de ska. Det är driftteknikerns och supportteknikerns jobb att se till att de gör det.

Även om yrkena på flera sätt liknar varandra, finns det vissa skillnader. En drifttekniker arbetar som namnet antyder med IT-driften på en arbetsplats. Det kan man göra antingen som inhouse-drifttekniker, det vill säga som anställd av ett visst företag, eller som konsult, då man har flera kunder och åker till dem då det uppstått ett problem i driften som måste lösas. Att ha helhetsansvaret för IT-driften på en arbetsplats innebär att arbetet är mycket varierat, då man hanterar bland annat servrar, nätverk, system, applikationer och teknisk support. En drifttekniker är oftast också ansvarig för att installera ny hårdvara eller mjukvara, och att utbilda användarna av denna. Det gäller därför att hålla sig uppdaterad om ny programvara och teknik. Som drifttekniker är det också viktigt att ha bra problemlösningsförmåga och att vara flexibel och beredd att anta nya arbetsuppgifter.Att jobba som drifttekniker eller supporttekniker 2

Supportteknikern arbetar oftast i en helpdesk, det vill säga en hjälpcentral dit användarna på ett företag kan ringa eller mejla för att få hjälp med olika tekniska problem som uppstått. Problemen kan gälla både hårdvara och mjukvara, och något som blir allt vanligare idag är att problemen inte gäller datorn utan mobiltelefonen. Som supporttekniker är det viktigt att kunna hantera stress, då man ofta har en begränsad tid på sig att lösa problemet eftersom fler väntar i telefonkö. Man måste också vara tålmodig och pedagogisk för att kunna förklara för användaren hur problemet kan lösas. Detta gäller framförallt om man arbetar i den så kallade ”första linjen”, det vill säga den telefonlinje som användarna först får kontakt med. Om ärendet visar sig vara så komplicerat att det kommer att ta en längre tid att lösa kan det skickas vidare till den ”andra linjen”.

För att arbeta som drifttekniker eller supporttekniker bör du ha ett stort teknikintresse. Det kan räcka med att ha gått en teknisk linje i gymnasiet för att få anställning, men oftast krävs datastudier på en högre nivå, på högskola eller universitet. Oavsett om man skaffar sin kunskap via erfarenhet i yrkeslivet eller via studier har dock de två yrkena en sak gemensamt: i båda fallen är man en datorexpert.

 
 
 
 
sportpress