Nätverkstekniker är ett yrke för idag och för framtiden, eftersom nätverk är en förutsättning för kommunikation och informationsspridning. Detta gör att i princip alla större företag har behov av anställda eller konsulter med särskild kompetens inom nätverk. Det är även en bild som AMS delar, som förutser att datoranvändandet kommer att fortsätta öka i Sverige under de kommande 10 åren, och således kommer även behovet av nätverkstekniker att öka. Trots att arbetslösheten nu är något högre för nätverkstekniker än tidigare år, är den fortfarande mycket lägre än genomsnittet för andra yrken, och den kommer med andra ord sannolikt att bli än mindre.network-cables-494645_640

Som nätverkstekniker är du (själv eller tillsammans med andra, beroende på hur stort företaget är) ansvarig för att sköta företagets datanätverk. Man sköter då dels den dagliga driften, dels de eventuella problem som kan uppstå (då man måste utföra felsökning och felavhjälpning). Ens arbete som nätverkstekniker kan se mycket annorlunda ut beroende på vilken arbetsplats man har. På ett litet företag kanske man bara har ansvar för ett antal datorer i ett lokalt nätverk, medan man på större företag kanske arbetar med ett stort nätverk och datorer på flera orter. Också beroende på företagets storlek kan många andra arbetsuppgifter ingå i anställningen som nätverkstekniker, till exempel att säkerhetsanpassa nätverket med brandväggar, att agera service och support för användarna av nätverket och att utveckla och förbättra nätverket. Det krävs ofta att nätverkstekniker har god samarbetsförmåga, eftersom det är vanligt att man arbetar med specialister inom andra IT-områden.

Vilken utbildning som behövs för att bli nätverkstekniker beror på hur stora nätverk man vill arbeta med. För lokala nätverk räcker oftast en gymnasieutbildning med inriktning på IT och nätverk, som kan kompletteras med påbyggnadskurser, till exempel en KY-utbildning i nätverksteknik. För mer avancerade och större nätverk krävs vanligtvis en utbildning på högskole- och universitetsnivå.

Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta som frilansande konsult hos olika företag. Om du själv känner att du skulle må bättre av att ha ett eget företag och kunna styra över ditt eget arbete, snarare än att vara anställd, men du saknar kapitalet för att starta en enskild firma, kan du låna pengar enkelt hos Brixo.se.

Taggar

 
 
 
 
sportpress