Sverige och hela världen fortsätter att stå inför stora utmaningar för hur klimatkrisen ska kunna hanteras. I och med det här kan ny teknik komma att vara det som räddar situationen, inte minst inom jordbruket.

Jordbruket stor klimatbov

En av de största klimatbovarna som beskrivs är jordbruket. Det här är dessutom en bransch som har förändrats väldigt mycket under de senaste 100 åren. Från att helt och hållet bestå av bönder med få maskiner, och fler djur till hjälp, har bondeyrket utvecklats.

Det har inte minst inneburit fler maskiner och en ökad press på lantbrukarna om att behöva prestera mer, och snabbare. Just effektiviteten är en grund till att jordbruket påverkar klimatet mycket, och inte minst vid plöjning. Då den stora majoriteten av böndernas betor innebär det att de måste plöjas varje år, vilket bidrar till en stor belastning. Men via att försöka övergå till fleråriga betor kan det göra att kolet i jorden binds, vilket skulle göra stora skillnader för koldioxidutsläppet.

Annan teknik som är redo för framtiden

Förutom jordbruket finns det även andra tekniker som utvecklas för fullt i världen. Förnybar energi prioriteras stort och Simrishamn försöker bli helt förnybar stad, något som bland annat SVT rapporterat om. Något som hade gjort staden helt unik.

Hur ska då övergången fungera i praktiken? Till exempel är mikronät något som blir vanligare i takt med teknikens utveckling. Det är tänkt att fungera såsom i Simrishamn. I dagsläget är stadens elnät nämligen byggt på ett sätt som kan påminna om en ö, vilket anses vara framtiden. Tekniken har även fått sitt namn därifrån, vilket är “ö-drift”.

Även självkörande bilar ses som en viktig faktor. I och med att fler bilar anses kunna bli självkörande inom några decennier, finns också anledning att tro att de självkörande bilarna kommer vara mer miljövänliga än när människor kör.

 
 
 
 
sportpress