Som programmerare skapar du och underhåller datorprogram. Mer specifikt innebär detta att du ger datorn de kommandon som behövs för att programmet ska fungera och reagera på ett visst sätt. Programmeraren arbetar ofta tillsammans med eller under en systemutvecklare, som innan programmeraren börjar arbeta ger honom eller henne instruktioner baserade på behovsanalyser och kravspecifikationer. Ibland är gränsen mellan dessa två yrken flytande, och det händer att även programmerare utför eller är delaktiga i behovsanalysen och kravspecifikationsprocessen. Programmeraren fungerar sedan som en slags översättare, och översätter systemutvecklarens instruktioner till ett av de många programmeringsspråk som finns. Ofta är en programmerare specialiserad på ett eller några få av dessa språk. Det är ett yrke som kräver logiskt tänkande och förmåga till problemlösning, liksom noggrannhet och eget driv, eftersom yrket ofta innebär självständigt arbete. Samtidigt måste du kunna samarbeta med andra, då utvecklingen av nya program ofta sker som ett projekt som flera deltar i, både andra programmerare och andra IT-specialister. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, eftersom den referenslitteratur som man använder sig av på utbildningar och i yrkeslivet i de flesta fall är skrivna på engelska.figure-367946_1280

En av de främsta utbildningarna för programmerare är Stockholms universitets kandidatprogram i data- och systemvetenskap. Programmet är ett brett IT-program som ger alla studenter en bas för att arbeta som programmerare såväl som systemutvecklare, projektledare, konsult och många andra yrken som har uppstått i och med IT-världens dynamiska utveckling i dagens samhälle. Som student kan du även påverka programmet till att vara mer inriktat mot programmering, genom att i de fria valen av delkurser välja de kurser som behandlar olika programmeringsspråk. Programmet är på 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier. Inga särskilda förkunskaper inom IT eller teknik krävs. Om du håller på att utbilda dig till programmerare och märker att du har svårt att höra vad läraren säger på föreläsningarna, kan du ha ett hörselfel, vilket kan betyda att du behöver en hörapparat. Du kan köpa hörapparater i Stockholm på Horbart.se.

Arbetsmarknaden för programmerare är ganska balanserad, vilket innebär att man efter examen har ganska stor chans att få ett jobb. Medianlönen för en nyutexaminerad programmerare är ungefär 28 000 kronor. Den snabba IT-utvecklingen gör således att behovet av programmerare ökar, samtidigt som fler söker sig till yrket på grund av de goda villkoren i branschen. En uppåtstigande spiral.

Taggar

 
 
 
 
sportpress