IT-kunniga efterfrågas i allt större utsträckning av industrier och tjänsteföretag. Datorer och digital teknik används idag för en mängd olika funktioner och behov, alltifrån ekonomiprogram för att överse företagets finanser till system som styr produktionen i en industri. Dessutom tillkommer fler och fler användningsområden dagligen. För att fylla detta behov behövs systemutvecklare, de som skapar de digitala systemen, programmen, som tillhandahåller alla funktioner företag använder sig av.

Som systemutvecklare kan du därför arbeta inom ett brett spektrum av branscher. Det vanligaste är kanske att man arbetar för ett företag som specialiserar sig på att utveckla mjukvaror. En systemutvecklare kan dock arbeta som konsult, och är då eftertraktad hos alla företag, myndigheter eller organisationer som använder sig av digitala system. En systemutvecklare är inte bara utbildad i den tekniska aspekten av datasystem, utan också i hur människor interagerar med dem. Målet är alltså att utveckla ett användarvänligt system med utgångspunkt i det aktuella företagets verksamhet och speciella behov. För detta måste systemutvecklaren, innan han eller hon börjar med själva arbetet, samla ihop tillräckligt med information om företaget för att kunna tillgodose deras behov. Tillsammans med användarna kommer utvecklaren sedan fram till en datamodell, som används för att specificera kraven på systemet och för att komma fram till olika lösningar.Systemutvecklare 2

I utbildningen till att bli systemutvecklare ingår också kurser i programmering, vilket innebär att en systemutvecklare kan ta hand om hela processen under utvecklingen av ett nytt system, både planeringsstadiet och förverkligandet av detta, liksom att testa systemet för att upptäcka eventuella fel. Vissa systemutvecklare specialiserar sig dock på ett visst område. Programmeringen är den faktiska konstruktionen av datasystemet. Att lära sig programmering handlar bland annat om att lära sig något av de olika programspråken, till exempel C++ eller JavaScript. Vissa programmerare specialiserar sig på ett av dem, andra kan flera. Instruktionerna för hur datasystemet ska fungera översätts av programmeraren till kommandon på programspråket.

Om du vill utbilda dig till systemutvecklare kan du antingen läsa ett program som är specifikt inriktat mot det yrket, eller fristående kurser inom datateknik som ger dig den kompetens du behöver. Du kan oftast läsa dessa program eller kurser på grundnivå på universitet och högskola i Sverige, så länge du har rätt behörighet från gymnasiet. Du hittar också ett brett utbud av datakurser på Addskills.se.

 
 
 
 
sportpress