Många saker intresserar många människor. Men ny teknik är något som de flesta tycker känns fascinerande.

Vilken teknik kommer finnas i framtiden?

Det går förstås att chansa sig fram i all evighet om vad för typ av teknik som kommer att finnas i framtiden. Vill man dock försöka sig på en något mer kvalificerad gissning, som kan återspegla verkligenheten, bör man fundera över vilka mänsklighetens behov är.

Ett är till exempel teknik som kommer att kunna rädda liv. Inom sjukvården har man redan kommit en bra bit, samtidigt som det finns mycket att göra. Möjligheten att upptäcka livshotande sjukdomar så tidigt som möjligt är under utveckling. Det talas även om teknik som ska kunna se vilka personer som har högre risker att drabbas av till exempel cancer enbart genom DNA-prov.

För andra finns troligtvis självkörande bilar, kanske rent av flygande bilar, med på önskelistan. Bilindustrin är i bra fart inom utveckling på många områden, där inte minst elektroniska fordon redan idag är en del av verkligheten. Men att kunna ta det ytterligare ett steg med bilar uppe i luften eller utan förare skulle göra många lyckliga. Svenskar kan där spela roll. Vare sig det handlar om teknik mot Covid19 eller annat.

Miljön och framtiden

Samtidigt är det svårfrånkomligt att ta sig ifrån det faktum att klimatet är en framtidsfråga för alla. Att kunna lösa problemen kring de ökande utsläppen är viktigt och det gäller inte minst den framtida tekniken. Här diskuteras det dock olika lösningar, och forskningen har svårt att enas om en väg. Något som inte behöver vara en nackdel. Men att syntetiska bränslen kan vara en del av det tror många på. Vätgas tas ofta upp som ett exempel på hur framtiden ska kunna lösas. Sverige försöker dessutom ligga i framkant när det gäller just det ämnet.

 
 
 
 
sportpress