Om du vill jobba inom IT är en högskoleutbildning ofta nödvändig för att få en anställning. Oavsett om du vill arbeta i en chefsposition eller med någon annan befattning är en avklarad utbildning något som gör dig attraktivare på arbetsmarknaden. Den visar att du har tillgodogjort dig relevanta kunskaper som kan uppstå i ett arbetsliv och det visar att du har kommit i kontakt med tekniken som du senare kommer att möta i ditt yrke. IT-utbildningar finns det dock gott om och det kan vara svårt att veta vilken som passar just dig när du siktar på att börja plugga.

 

Eftersom teknik är något som du ständigt kommer att använda dig av i ditt yrke inom IT-branschen kan det vara bra att söka sig till utbildningar som uttryckligen hjälper studenterna att förstå sig på den. En bred utbildning ger dig en bra bas att stå på inför senare yrkesval. Om du inte redan vet vilken typ av IT-jobb du vill satsa på kan en allmän IT-utbildning vara den bästa lösningen. Då slipper du gå in på ett spår som du sedan riskerar att hoppa av.

University students studying, from above

 

En sådan utbildning kan vara civilingenjör i informationsteknik. Det är en förhållandevis lång utbildning – 5 år – vilket betyder att du kommer att komma väl förberedd ut på arbetsmarknaden. Med en civilingenjörsexamen i bakfickan är chansen alltid stor att en arbetsgivare vill anställa just dig. Om du dessutom har gått en utbildning med inriktning på IT – som fortfarande är en växande bransch i vårt moderna samhälle – har du med all säkerhet goda möjligheter att börja klättra på karriärstegen. Civilingenjörsutbildningen mot informationsteknik ges vid flera lärosäten, vilket ökar möjligheterna att bli antagen.

Om du vill ha en mer specialiserad utbildning finns det många andra valmöjligheter. Du kan exempelvis plugga som applikationsutvecklare vid IT-högskolan i Göteborg. Det är en yrkeshögskola som gör att du får konkreta kunskaper med hög relevans för arbetslivet. Många yrken i IT-branschen är stillasittande kontorsjobb. Det kan ge en ökad risk för dålig hälsa och gaser i magen om du inte tar hand om din kropp. Med träning och en sund livsstil kan du njuta av både jobb och fritid.

 
 
 
 
sportpress