Funderar du på vad du kan göra för att ditt barn ska få upp ögonen för programmering? Du kanske själv är intresserad av att lära dig att programmera eller funderar på vad du ska bli när du blir stor. Många av de mer traditionella jobben försvinner eller ersätts med robotteknik, och datorer, smartphones och andra uppkopplade enheter spelar en allt viktigare funktion i vardagen. Medan hög arbetslöshet råder inom många branscher, frodas IT-branschen och programmerare är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Men hur går man tillväga för att lära sig att exempelvis utveckla appar?

Barnprogrammerare hyllas av Apples VD

Little girl coding on desktop computer at home.

I takt med att appar och uppkopplade prylar får en allt större plats i våra liv, inser allt fler vikten av att lära sina barn att koda. Inte bara skolor, utan även andra organisationer, satsar allt större resurser på att lära barn och ungdomar att programmera. Genom att kombinera lärmomenten med spel och nöjesapplikationer, försöker man öka barnens intresse för programmering. Att lära sig koda behöver inte vara svårt eller dyrt, utan kan tvärt om vara gratis och enkelt! Ett exempel på detta är den Självlärda 9-åriga apputvecklaren som hyllas av Tim Cook, Apples VD. Genom ett års självstudier med hjälp av YouTube, lyckades denna flicka på egen hand att lära sig programmera appar. Samtidigt som programmering i framtiden kan komma att bli ett grundämne i skolan, finns det ingen övre åldersgräns för att lära sig att utveckla appar. Det spelar ingen roll om du är 7 år eller 40 år, bara du har en vilja att lära dig.

En viktig kunskap för framtiden

Redan idag finns det ett stort behov av programmerare världen över. Och behovet kommer inte att avta i framtiden utan snarare att öka. Förutom programmering av appar, webbplatser och liknande, spås det mesta runtomkring oss att kopplas upp mot internet när Internet of Things (IoT) slår igenom. Allt från hushållsapparater till bilar och kläder kommer att utrustas med processorer och sensorer, för att kunna sända och ta emot information via nätet. Även människor och andra varelser kan komma att förses med denna teknologi. Om behovet av duktiga kodare är stort idag, kommer det med andra ord att bli än större framöver! Därför kommer barn som lär sig programmering och hur datorer och webben fungerar med allra största säkerhet att kunna dra nytta av sina kunskaper i sitt kommande arbetsliv. Det finns många guider för föräldrar som vill intressera sina barn för programmering och runtom i landet arrangeras så kallade barnhack, där barn via lek lär sig programmera.