När vi blickar mot framtiden inom teknik är det framför allt inom digitaliseringsområdet som det mesta kommer att hända. Att automatisera innebär att man försöker lägga över så mycket som möjligt av rutinarbetet på maskiner, robotar och datorer. Detta innebär att så många som hälften av de jobb vi känner idag kommer att fasas ut inom loppet av de kommande 20 åren, men inom teknikområdet betyder detta att jobben istället kommer att öka explosionsartat.

Automatisering

Att starta ett eget företag inom tekniksektorn är med andra ord en god investering. De som behöver hjälp med finansiering för att komma igång kan vända sig till qred.com som sysslar med

olika sorters lån till företag, där framför allt nystartade företag kan få hjälp. Där traditionella banker inte vågar satsa hjälper Qred små företag att växa.

En satsning som jobbar mycket för att främja industrins framtida digitalisering är Automation Region som menar att bland annat programmerare, ingenjörer, beräknare och olika slags tekniska projektledare kommer att behövas för att driva det blivande tekniksamhället framåt. Marknaden för nya teknikföretag ser ljus ut.

Framtiden inom teknik kommer också att kännetecknas av de rena energiernas utveckling. Hållbarheten är inget mode utan är här för att stanna. FN har exempelvis antagit ett antal mål för 2030 och där är hållbarhet högt prioriterad. Vattenkraft är idag ett välutvecklat område i Sverige, medan andra energikällor som solenergi och vindkraft fortfarande befinner sig i början av sin utveckling. Därmed utgör de områden som troligtvis kommer att expandera och skrika efter arbetskraft och kompetens.

Bakom automatiseringen ligger flera tekniker som Robot Process Automation, Artificiell Intelligens och Machine Learning. Arkitekterna som bygger upp dem var från början främst verksamma inom IT- och databranschen. Men numera ser alltfler ingenjörer vinster med effektiviseringsprocesser genom automatisering och digitalisering. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att förbli konkurrenskraftig som företag om man inte digitaliserar och automatiserar sina processer och produkter.

En industri som ligger i framkant med robotiseringen är bilindustrin. Där har ägarna och ingenjörerna sedan länge insett möjligheten och fördelen med att tillverka maskiner som i varje steg ersätter människan. Målet i I framtiden blir troligen att fler och fler områden följer i bilindustrins fotspår. Människor kommer i huvudsak att behövas i arbeten som är kreativa, vilka inte kan härmas av en maskin som kan programmeras. De andra repetitiva och förutsägbara arbetsuppgifterna kommer att tas över av så kallade digitala medarbetare – det vill säga program som utför det som en människa tidigare gjorde. Inte minst kommer administrativa bokföringsuppgifter i exempelvis sjukhus eller fastighetsbranschen att tas över av program. Fördelen är att programmen kan köras på kvällar, helger och under semesterperioder. En annan väsentlig aspekt är att automatiserade processer aldrig gör fel såsom feltryckningar som lätt kan uppstå med tanke på den mänskliga faktorn.