En underhållningskategori som utvecklats med stormsteg sedan den blev populär på 1980-talet är dator- och tv-spel. Idag är utbudet av spel större än någonsin, konsolerna mer avancerade än någonsin och således är behovet av kvalificerade spelutvecklare större än någonsin.

En spelutvecklare arbetar, som yrkesnamnet antyder, med att utveckla spel. Arbetar man på ett mindre spelutvecklingsföretag kan det hända att man är inblandad i hela processen av skapandet, men det vanligaste är att man specialiserar sig på något område inom spelutveckling.

Ett av dem är att designa spelet. En spelutvecklare som har specialiserat sig på detta område kan också kallas en speldesigner, och har ofta rollen som projektledare vid utvecklingen av ett spel. Detta ger speldesignern en helhetsöverblick av projektet, vilket är nödvändigt eftersom hans eller hennes uppgift är att skapa en komplett, sammanhängande produkt av idén bakom spelet. Bland annat arbetar man som speldesigner med att designa spelets olika banor och spelets handling.man works with a laptop

En spelutvecklare kan också välja att rikta in sig på spelets grafik, och kallas då för en grafiker. Som grafiker ska man visuellt skapa det som speldesignern tänkt ut, till exempel utseendet för en viss karaktär eller bakgrund. Som grafiker måste man därför, förutom ett teknik- och spelintresse, också ha en konstnärlig ådra för att till exempel kunna skapa en viss stämning med hjälp av färger och ljussättning.

En annan viktig del av spelutvecklingsprocessen utgör programmeringen, som utförs av en programmerare. Efter att ha fått instruktioner från speldesignern skriver programmeraren kommandon till datorn genom ett särskilt programspråk eller kod för att spelet ska bete sig som förväntat, till exempel att spelkaraktären ska röra sig åt vänster när spelaren trycker vänster. Även ansvaret att testa spelet för att försäkra sig om att det inte innehåller några buggar ligger ibland på programmeraren, även om större spelutvecklingsföretag ofta har särskilda testare.

Gemensamt för alla spelutvecklare, oavsett vilken specialisering de har, är att de måste ha en god förmåga att kommunicera, eftersom de olika delarna av processen måste fungera ihop som en helhet.

För att bli spelutvecklare kan man gå utbildningar som direkt riktar in sig på det yrket. Många har dock en annan IT-utbildning i grunden, till exempel programmerare, och övergår sedan till spelutveckling.